Ostrowiec Świętokrzyski +48 662 002 091

Poradnik Pacjenta

Angiografia – koronarografia, wentrykulografia, aortografia

Angiografia polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika do ujścia tętnicy badanej, celem podania kontrastu do jej światła (kontrast to płyn dobrze widoczny w promieniach Roentgena).

Badanie wykonuje się w pracowni angiografii/hemodynamiki wyposażonej w cyfrowy angiograf. Cewniki wprowadza się przez tętnice obwodowe wykonując nakłucie w znieczuleniu miejscowym. Typowe miejsca dostępu do naczyń obwodowych to: w pachwinie tętnica udowa, nadgarstek tętnica promieniowa oraz ramię tętnica ramieniowa. Po nakłuciu obwodowej tętnicy do jej światła wprowadza się koszulkę naczyniową a następnie poprzez nią odpowiednie cewniki.

RODZAJE ANGIOGRAFII

Angiografia tętnic kończyn dolnych, angiografia tętnic szyjnych, angiografia tętnic nerkowych – badania umożliwiające zobrazowanie tętnic kończyn dolnych, szyjnych, nerkowych.

Koronarografia polega na wprowadzeniu specjalnego cewnika do ujścia tętnicy wieńcowej, celem podania kontrastu do światła naczynia

Aortografia to podanie kontrastu do światła aorty  (tętnicy głównej).

Wentrykulografia to podanie kontrastu do jamy serca w celu oceny jego kurczliwości.