Ostrowiec Świętokrzyski +48 662 002 091

Poradnik Pacjenta

ECHO serca

Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która za pomocą ultradźwięków pozwala zobrazować struktury serca oraz duże naczynia.

Kiedy jest wykonywane?

Echo serca jest wykonywane przy podejrzeniu wad zastawkowych (np. szmer nad sercem), do oceny przepływu krwi przez poszczególne struktury serca, wielkości komór i przedsionków oraz oceny funkcji mięśnia sercowego jako pompy.

Standardowym badaniem jest echo przezklatkowe (głowica jest ustawiana pod różnymi kątami na skórze klatki piersiowej pokrytej żelem)-całkowicie bezpieczne i bezbolesne, nie wymagające specjalnego przygotowania.

Wyniki badania

Dzięki temu badaniu kardiolog otrzymuje istotne informacje dotyczące:

  • Wielkości serca – wady zastawek lub zwiększone ciśnienie mogą powodować powiększenie jam serca
  • Uszkodzenia mięśnia sercowego – niekurczące się obszary mogą wskazywać na obecność blizny pozawałowej
  • Nieprawidłowego połączenia pomiędzy jamami serca – np. przetrwały otwór owalny w przegrodzie miedzy przedsionkami, który może być przyczyną zatorów w naczyniach mózgowych
  • Wady zastawek serca – niedomykalność (nieszczelność powodująca wsteczny przeciek) oraz stenoza (zwężenie utrudniające przepływ krwi)

Echo przezprzełykowe

Specjalną odmianą badania jest echo przezprzełykowe, gdzie głowicę wprowadza się przez gardło do przełyku. Umożliwia to oglądanie struktur, które są słabo widoczne przy klasycznym badaniu echokardiograficznym (przez ścianę klatki piersiowej). Takie badanie może zostać zlecone by ocenić przegrodę międzyprzedsionkową czy uszko lewego przedsionka- miejsce, gdzie niekiedy mogą gromadzić się skrzepliny.

Stres – echo

Inaczej echokardiograficzna próba obciążeniowa, ocenia jak pracuje mięsień sercowy w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na tlen.

Niektóre zaburzenia czynności serca – na przykład spowodowane niedokrwieniem mogą ujawniać się dopiero  przy wysiłku fizycznym, kiedy rytm serca jest szybszy. Wykonywane m.in. u osób,  które nie mogą poddać się testowi wysiłkowemu na bieżni. Pacjentowi podawany jest lek, który przyspiesza czynność serca.