Ostrowiec Świętokrzyski +48 662 002 091

Poradnik Pacjenta

Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego

Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego (pomosty aortalno wieńcowe, By-passy, CABG, coronary artery bypass graft) jest to zabieg kardiochirurgiczny polegający na wszyciu pomostu (by-passu) od aorty do tętnicy wieńcowej za miejscem zwężenia.

Pomost może być żylny (żyła jest pobierana z podudzia) lub tętniczy (używa się tętnicy biegnącej wzdłuż mostka –tętnicy piersiowej wewnętrznej lewej (LIMA) lub prawej (RIMA) lub tętnicy promieniowj pobranej z przedramienia). Wytworzenie sztucznych połączeń między tętnicą główną (aortą), a tętnicami wieńcowymi omijających miejsca zwężenia zapewnia poprawę ukrwienia niedokrwionego obszaru mięśnia sercowego.
Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu ogólnym i krążeniu pozaustrojowym i konieczne jest otwarcie klatki piersiowej.  W klasycznym zabiegu klatkę piersiowa otwiera się poprzez rozcięcie mostka.

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych technik operacyjnych cechujących się mniejszą inwazyjnością operacji.

Operacja pomostowania-aortalno wieńcowego CABG wykonuje się bez konieczności zatrzymania krążenia (operacje na bijącym sercu) lub minimalizuje się pole operacyjne w efekcie spada ryzyko powikłań:

  • pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego – OPCAB (Off-pump coronary artery bypass). Operacje wykonuje się na bijącym sercu, używając urządzeń które stabilizują fragment operowanego serca
  • małoinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych – MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bybass). Wykorzystuje się niewielkie nacięcie (kilkanaście cm) w przestrzeni międzyżebrowej
  • roboty kardiochirurgiczne – TECAB (Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass) – zabieg polega na wykonaniu pomostowania za pomocą kilku manipulatorów wprowadzanych przez klatkę piersiową. Manipulatory które są sterowane zdalnie za pomocą „robota”, który przenosi ruch reki chirurga
  • hybrydowe leczenie choroby wieńcowej inaczej: operacje hybrydowe to łączenie zabiegów rewaskularyzacji przezskórnej (angioplastyki wieńcowej), z którąś z powyższych metod kardiochirurgicznych.

Obecnie zabieg pomostowania aortalno wieńcowego wykonuje się u pacjentów z zaawansowaną chorobą wieńcową: z choroba pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej i z chorobą wielonaczyniową.

Korzyści z operacji pomostowania aortalno-wieńcowego w porównaniu do PCI odnoszą także pacjenci z cukrzycą i obniżoną kurczliwością lewej komory.