Ostrowiec Świętokrzyski +48 662 002 091

Kardiologia

Poradnia kardiologiczna

W poradni kardiologicznej zapewniamy specjalistyczną opiekę medyczną obejmującą diagnostykę i leczenie schorzeń oraz wad układu sercowo-naczyniowego, zarówno tych wrodzonych, jak i nabytych.

Swoją opieką otaczamy pacjentów:

 • Z chorobą wieńcową
 • Nadciśnieniem tętniczym
 • Niewydolnością serca
 • Wadami oraz zaburzeniami rytmu serca
 • Po przebytym zawale mięśnia sercowego

Naszymi pacjentami opiekują się lekarze z doświadczeniem
zarówno w zakresie świadczeń realizowanych w ramach poradni,
jak i w lecznictwie szpitalnym na oddziale kardiologicznym.

Oferujemy szerokie spectrum nieinwazyjnych metod diagnostycznych takich jak:

 • Echo serca (USG serca)
 • EKG spoczynkowe oraz wysiłkowe na bieżni
 • Badania metodą Holter’a
Nasi kardiolodzy kwalifikacją także pacjentów do wszczepienia podskórnego rejestratora EKG. Ten innowacyjny monitoring stosowany jest u pacjentów z migotaniem przedsionków lub z omdleniami. Urządzenie wszczepione pod skórę pozwala natychmiast wykryć arytmię, która może stanowić bezpośrednie zagrożenia dla życia.

Konsultacja kardiologiczna

Diagnostyka

 • Echo serca (echokardiografia)
 • Badania EKG spoczynkowe (elektrokardiografia)
 • Badanie EKG wysiłkowe na bieżni – próba dobutaminowa
 • Holter EKG – badanie EKG metodą Holtera
 • Holter RR – holter ciśnieniowy

Kwalifikacje do zabiegów i badań

 • Kardiologii inwazyjnej w ramach elektrokardiologii
 • Wszczepienia podskórnego rejestratora EKG
 • Koronarografii
 • Angioplastyki wieńcowej
 • Wszczepienia rozruszników, kardiowerterów
 • I wielu innych zabiegów z zakresu kardiochirurgii i elektrokardiologii

Schorzenia diagnozowane i leczone w naszym centrum:

Niewydolność serca

Choroba niedokrwienna serca

Kardiomiopatia

Choroba wieńcowa

Choroba naczyń płucnych

Zespoły omdleniowe

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia rytmu i pracy serca

Migotanie przedsionkówy