Ostrowiec Świętokrzyski +48 662 002 091

Neurochirurgia

Poradnia Neurochirurgiczna

W Poradni Neurochirurgicznej świadczymy usługi diagnostyczne i lecznicze
niektórych chorób układu nerwowego. Zapewniamy pacjentom także
dostęp do badań obrazowych oraz szerokiego zakresu badań
laboratoryjnych.
Świadczenia w Poradni realizowane są odpłatnie.

Neurochirurgia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką
oraz leczeniem zaburzeń w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu
nerwowego. Ocenie neurochirurgicznej poddawani są najczęściej Pacjenci
w wypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego (farmakoterapii
i fizjoterapii).

Schorzenia diagnozowane i leczone w Poradni Neurochirurgicznej:
– dyskopatie szyjna, lędźwiowa lub umiejscowiona w odcinku
piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa,
– ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa, rwa kulszowa i udowa,
– następstwa urazów głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
– guzy mózgu i nowotworowe zmiany w obrębie kręgosłupa
(również przerzutowe),
– choroby naczyniowe mózgu,
– wodogłowie,
– uszkodzenia nerwów obwodowych,
– przepukliny oponowo-rdzeniowe,

– stany po krwotokach wewnątrzczaszkowych oraz nadciśnienie
wewnątrzczaszkowe,
– parkinsonizm (w wypadku nieskuteczności leczenia
farmakologicznego).

Powinieneś zgłosić się do neurochirurga, w wypadku:
– bólów kręgosłupa utrzymujących się mimo prób leczenia
zachowawczego,
– bólów i zawrotów głowy,
– drętwienia lub mrowienia kończyn,
– występowania częstych omdleń o nieustalonej przyczynie,
– zaburzeń widzenia o nieznanej przyczynie (po uprzedniej ocenie
okulistycznej)
– kłopotów z koncentracją i pamięcią,
– niedowładów kończyn,
– problemów ze słuchem o nieznanej przyczynie (w wypadku wykluczenia
przyczyny laryngologicznej niedosłuchu),

Zazwyczaj do neurochirurga Pacjent trafia po wizycie u lekarza rodzinnego
lub lekarza innej specjalności, na przykład ortopedy czy neurologa.

Przebieg wizyty u lekarza neurochirurga.

Wizyta obejmuje:
– zebranie wywiadu odnośnie czasu i charakteru trwania dolegliwości,
uprzednio stosowanym leczeniu i przeprowadzonej diagnostyce obrazowej
(dotychczas wykonanych badaniach tomografii komputerowej, rezonansu
magnetycznego i innych) oraz o przewlekłych schorzeniach. Uwaga: celem
dogłębnej oceny schorzeń wraz opisem badania należy dostarczyć nośnik
z badaniem (płyta CD);
– badanie fizykalne;
– dalsze zalecenia – poszerzenie diagnostyki, włączenie farmakoterapii
lub skierowanie do leczenia usprawniającego lub zabiegowego w
warunkach szpitalnych.