Ostrowiec Świętokrzyski +48 662 002 091

Poradnik Pacjenta

Wady zastawek serca – niedomykalność zastawki mitralne

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ

Niedomykalność zastawki mitralnej (mitral valve regurgitation) jest to wada serca polegająca na wstecznym przepływie krwi z lewej komory serca do lewego przedsionka. Jest to spowodowane nieprawidłowym zamknięciem płatków zastawki mitralnej.

U 10-40% osób stwierdza się w badaniu echokardiograficznym obecność niewielkiego przepływu zwrotnego do lewego przedsionka, któremu nie towarzyszą zmiany zastawek. Jest to tzw. fizjologiczna fala zwrotna. Niedomykalność zastawki mitralnej może być ostra i przewlekła.

PRZYCZYNY OSTREJ NIEDOMYKALNOŚCI ZASTAWKI MITRALNEJ:

 • Zmiany płatków zastawki: infekcyjne zapalenia wsierdzia, uraz płatków
 • Pęknięcie struny ścięgnistej: zwyrodnienie śluzowate, infekcyjne zapalenia wsierdzia, idiopatyczne, uraz
 • Choroby mięśni brodawkowatych: zawał serca, skrobiawica, sarkoidoza, uraz, ostra rozstrzeń lewej komory
 • Śluzak lewego przedsionka

Niedomykalność ostra ma przebieg gwałtowny i nieleczona operacyjnie kończy się zwykle zgonem.

PRZYCZYNY PRZEWLEKŁEJ NIEDOMYKALNOŚCI ZASTAWKI MITRALNEJ:

 • Choroba reumatyczna
 • Infekcyjne zapalenia wsierdzia
 • Zmiany zwyrodnieniowe aparatu zastawkowego
 • Choroby układowe tkanki łącznej: toczeń, twardzina układowa, zespół antyfosfolipidowy
 • Choroby mięśnia sercowego: choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatia rozstrzeniowa i przerostowa
 • Choroby spichrzeniowe
 • Wady wrodzone

Niedomykalność przewlekła może mieć kilkunastoletni bezobjawowy przebieg. Dlatego ważne są regularne badania echokardiograficzne pacjentów z ta wadą by ustalić odpowiedni czas operacji

LECZENIE NIEDOMYKALNOŚCI ZASTAWKI MITRALNEJ JEST OPERACYJNE:

 • Wymiana zastawki na zastawkę sztuczną (najczęściej stosowana)
 • Wymiana zastawki na zastawkę biologiczną
 • Plastyka pierścienia mitralnego
 • Plastyka płatków zastawki i aparatu odzastawkowego