Ostrowiec Świętokrzyski +48 662 002 091

Zabieg REZUM w leczeniu łagodnego przerostu prostaty

Zabieg REZUM w leczeniu łagodnego przerostu prostaty

Łagodny rozrost gruczołu krokowego jest schorzeniem, które pojawia się u mężczyzn po skończeniu 45 roku życia na skutek zaburzeń hormonalnych, głównie testosteronu. Zgodnie z szacunkami choroba ta dotyczy około 30% mężczyzn w wieku 50 lat i nawet 70% mężczyzn w wieku 80 lat. To powszechne schorzenie zaburza proces prawidłowego oddawania moczu. Powiększona prostata powoduje ucisk na cewkę moczową, co skutkuje cienkim, słabym strumieniem moczu, częstomoczem, oddawaniem moczu w nocy czy częstym parciem na mocz.

Zaburzenia mikcji powinny być konsultowane z urologiem. Szczególnie jest to ważne dla mężczyzn, którzy ukończyli 40 rok życia i ich dolegliwości mogą wskazywać na zmiany w obrębie prostaty.

W naszym centrum medycznym do leczenia schorzenia stosujemy, obok metody HoLEP, system REZUM. To metoda wykorzystująca ukierunkowaną, kontrolowaną dawkę pary wodnej, która endoskopowo podawana jest bezpośrednio do prostaty pacjenta. Zabieg REZUM wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym w warunkach szpitalnych. Kwalifikacją do zabiegu oraz jego przeprowadzeniem zajmuje się doświadczony zespół lekarzy urologów.

Rozrost prostaty, a problemy z oddawaniem moczu

Prostata, to istotny narząd męskiego organizmu, którego wydzielina stanowi materiał odżywczy dla plemników, a jej prawidłowe funkcjonowanie jest bardzo ważne dla mężczyzn planujących ojcostwo. Wraz z wiekiem, na skutek rozrostu zwiększa się masa gruczołu krokowego (prostaty) i dochodzi do ucisku cewki moczowej. To przekłada się na wystąpienie objawów takich jak: częste oddawanie moczu, problemy z rozpoczęciem mikcji, niepełne opróżnienie pęcherza, parcie na pęcherz, czy zwolniony i osłabiony strumień moczu. Co drugi mężczyzna odczuwa także objawy prowadzące do znacznego pogorszenia jakości życia. I to nie tylko w obszarze zaburzeń oddawania moczu, ale również w sferze seksualnej. Ta druga kwestia dotyczy młodszych mężczyzn, którzy mając problemy natury fizjologicznej, często borykają się też z innymi kłopotami, które rodzi gorsza jakość pożycia małżeńskiego. Na początku dolegliwości mają formę mało nasilonych ale wraz z upływem czasu, zaczynają utrudniać codzienne funkcjonowanie, a niekontrolowanie rozwoju choroby i brak podjęcia leczenia mogą skutkować poważnymi konsekwencjami takimi jak zatrzymanie moczu, uszkodzenie nerek czy nawracające zakażenia dróg moczowych.

Diagnostyka łagodnego rozrostu prostaty

W naszym centrum medycznym diagnostyka w zakresie łagodnego rozrostu prostaty odbywa się podczas konsultacji urologicznej, w takcie której wywiad lekarski uzupełniony jest o badanie USG, oraz badanie per rectum, które pozwalają naszemu specjaliście na ocenę wielkości, symetrii i budowy gruczołu krokowego. Dodatkowo lekarz urolog zleca wykonanie badania ogólnego moczu, poziomu PSA z krwi oraz uroflowmetrii. Na postawie tych oraz innych badań – analitycznych, lekarz kwalifikuje pacjenta do leczenia zabiegowego. Przed zabiegiem odbywa się jeszcze konsultacja anestezjologiczna.

U jakiej grupy pacjentów wykonuje się zabieg REZUM?

Metoda REZUM jest dobrym rozwiązaniem dla młodych pacjentów ze zdiagnozowanym łagodnym  rozrostem gruczołu krokowego, u których występują nasilone już problemy z oddawaniem moczu. Zabieg ten stanowi alternatywę dla leczenia farmakologicznego, które może wywołać działania niepożądane takie jak wystąpienie cukrzycy, spadków ciśnienia tętniczego, wytrysku wstecznego. Dodatkowym wskazaniem do zabiegu są pacjenci, którzy chcą zlikwidować dolegliwości związane z nieprawidłowym oddawaniem moczu przy jednoczasowej ochronie i zachowaniu prawidłowego wzwodu i wytrysku nasienia. Metodę REZUM stosuje się również u pacjentów w starszym wieku z zatrzymaniem moczu lub z cewnikiem, którzy z uwagi na przebyte choroby takie jak zawał czy udar jak również choroby współtowarzyszące np. cukrzyca, nadciśnienie, otyłość nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego. Metoda REZUM pozwala na przeprowadzenie leczenia bez konieczności interwencji chirurgicznej – ryzyko powikłań jest minimalne, a pobyt w szpitalu odbywa się w ramach oddziału Chirurgii Jednego Dnia.

Na czym polega metoda REZUM?

System REZUM, to metoda wykorzystująca ukierunkowaną, kontrolowaną dawkę pary wodnej. Para wodna jest podawana endoskopowo bezpośrednio do prostaty pacjenta. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Urolog korzystając ze specjalnego cystoskopu dokonuje wstrzyknięć pary wodnej do wybranych stref prostaty. Każde wstrzyknięcie trwa ok. 10 sekund, a cały zabieg trwa około pół godziny. Na wskutek kondesacji pary wodnej uwalniana jest energia cieplna, która powoduje obkurczenie prostaty. Zmniejszenie objętości gruczołu krokowego powoduje poprawę otwarcia cewki moczowej, co w konsekwencji przyczynia się do poprawy mikcji.

Przeciwwskazaniem do zabiegu jest stan zapalny prostaty, względnie wcześniejsza interwencja chirurgiczna lub zabieg w obrębie prostaty. Do zabiegu nie kwalifikują się również pacjenci z nawracającym i aktywnym zakażeniem dróg moczowych oraz ci u których badania z krwi pokazały nieprawidłowe wartości PSA, a nie mieli właściwej diagnostyki w kierunku raka prostaty.

Korzyści dla pacjenta

Procedura REZUM jest małoinwazyjnym zabiegiem, co bezpośrednio przekłada się na jego bezpieczeństwo: brak interwencji chirurgicznej, znieczulenie miejscowe oraz zabieg wykonywany jest endoskopowo przez cewkę moczową. Ale metoda REZUM posiada także inne korzyści dla naszych pacjentów, takich jak:

  • brak hospitalizacji, czyli pacjent wychodzi do domu w tym samym dniu, a czas rekonwalescencji trwa zaledwie kilka dni
  • zachowanie prawidłowych funkcji seksualnych w zakresie wzwodu i erekcji
  • bardzo dobry efekt urodynamiczny, który powoduje, że do 3 tygodni po zabiegu pacjneci obserwują znaczne polepszenie w przepływie moczu oraz pełnej kontroli nad jego oddawaniem
  • niskie ryzyko uszkodzenia zwieracza dróg moczowych, a co za tym idzie uszkodzenia funkcji prawidłowego trzymania moczu
  • możliwość przeprowadzenia zabiegu u pacjentów z obciążonym wywiadem, np. po zawałach serca, udarach oraz w przebiegu chorób przewlekłych jak na przykład cukrzyca

Postępowanie po zabiegu

Naszym pacjentom po zabiegu zalecamy przede wszystkim ograniczenie aktywności do momentu usunięcia cewnika – zwykle ma to miejsce po około 10-14 dniach. Ponadto pacjentom rekomendujemy wstrzemięźliwość seksualną do ok. 2-3 tygodnie po zabiegu. Przed wyjściem z naszego szpitala pacjent otrzymuje komplet informacji dotyczący stosowanie leków przeciwbólowych oraz inne wskazówki, które mają za zadane przyspieszyć proces powrotu do pełnej sprawności po zabiegu. Termin wizyty kontrolnej jest ustalany indywidualnie z pacjentem. 

REZUM jest minimalnie inwazyjną, endoskopową procedurą chirurgiczną bezpieczną dla pacjenta, ale jak każda procedura medyczna wiąże się z możliwością wystąpienia krótkotrwałych powikłań po zabiegu. Między innymi są to: bolesność podczas oddawania moczu, występowanie krwi w moczu, częste oddawanie moczu. Dolegliwości te w większości przypadków ustępują samoczynnie do 2 tygodni po zabiegu.

Chcesz wiedzieć, czy zabieg REZUM jest dobrą metodą leczenia w Twoim przypadku?

Umów się na wizytę do naszego urologa –

Rejestracja: 662 002 091

Umów się do urologa