Ostrowiec Świętokrzyski +48 662 002 091

Poradnik Pacjenta

Zespół Barlowa

Zespół barlowa – inaczej zespół wypadania zastawki mitralnej: jest jedną z najczęstszych wada zastawek serca u dorosłych, szacunkowo dotyczy około 5% populacji. Większość pacjentów nie odczuwa żadnych objawów, nie wymaga też leczenia. Jednak w niektórych przypadkach to schorzenie może powodować poważne konsekwencje.

O zespole Barlowa mówimy, gdy zastawka mitralna (oddzielająca lewy przedsionek od lewej komory) w trakcie skurczu serca nie zamyka się prawidłowo. Może to powodować niedomykalność (nieszczelność) zastawki  i cofanie się krwi.

Przyczyny:

Zespół wypadania zastawki mitralnej jest związany z zaburzeniem budowy płatków (ruchomych części) zastawki. W prawidłowo pracującym sercu zastawka mitralna, zamykając się szczelnie, zapobiega wstecznemu napływowi do lewego przedsionka. W zespole Barlowa nadmierna wiotkość jednego lub obu płatków zastawki powoduje wpuklenie do lewego przedsionka.

Objawy:

W większości przypadków nie pojawiają się żadne objawy, a wada zastawki wykrywana jest przypadkowo, na przykład przy rutynowym osłuchiwaniu serca czy badaniu echokardiograficznym zleconym z innych przyczyn.

U chorych z objawami są one najczęściej niewielkie i  pojawiające się stopniowo:
– uczucie kołatania (nierównego bicia) serca a czasami także bólu w klatce piersiowej
– zawroty głowy i omdlenia
– uczucie duszności
– poczucie nadmiernego zmęczenia

Często objawy pojawiają się podczas ćwiczeń fizycznych.

Diagnostyka:

Podstawowym badaniem jest tzw. echo serca , obrazujące ruch zastawek podczas pracy serca oraz pozwalające na ocenę stopnia niedomykalności (przecieku przez zastawkę). W zapisie EKG, mogą być widoczne zaburzenia rytmu, ale w większości  przypadków wynik badania jest prawidłowy.

Leczenie:

Dotyczy tylko chorych z objawami – najczęściej są to leki łagodzące kołatanie serca i uczucie duszności. Pacjenci z istotną niedomykalnością i nasilonymi symptomami powinni być skierowani  do ośrodka kardiochirurgicznego na operacje zastawki.

U pozostałych pacjentów żadne leczenie nie jest konieczne, zaleca się tylko okresowe (co 3-5 lat) wizyty kontrolne u kardiologa.