Ostrowiec Świętokrzyski +48 662 002 091

Poradnik Pacjenta

Wady zastawek serca – zwężenie zastawki aortalnej

ZWĘŻENIE ZASTAWKI AORTALNEJ

Zwężenie zastawki aortalnej (stenoza zastawki aortalnej, zwężenie lewego ujścia tętniczego, aortic valve stenosis) to zmniejszenie pola powierzchni ujścia zastawki aortalnej. Zwężenie to utrudnia wypływ krwi z lewej komory serca do aorty.

Zwężenie zastawki aortalnej postępuje przez wiele lat a utrudniony odpływ krwi z lewej komory „zmusza” serce do wykonywania większej pracy, prowadząc do przerostu mięśnia lewej komory.

W początkowym okresie choroby wada jest bezobjawowa. Pogrubiały mięsień sercowy ma większe zapotrzebowanie na tlen i substancje odżywcze. Krążenie wieńcowe nie dostarcza z krwią odpowiedniej ilości tlenu co powoduje występowanie objawów dławicowych nawet przy prawidłowych tętnicach wieńcowych. Przerośnięte serce  jest również nadmiernie wrażliwe na uszkodzenie niedokrwienne – z tego powodu zawały są bardziej rozległe i śmiertelność większa niż u pacjentów bez przerostu mięśnia sercowego.

Wada serca polegająca na zwężeniu zastawki aortalnej jest chorobą przewlekłą rozwijającą się w przeciągu lat często przez wiele lat nie daje żadnych objawów. Z chwilą pojawienia się objawów ryzyko nagłego zgonu sercowego znacznie wzrasta.

PRZYCZYNY ZWĘŻENIA ZASTAWKI AORTALNEJ.

Wada nabyta

  • Zmiany degeneracyjne, związane z wiekiem pacjenta
  • Zmiany wywołane chorobą reumatyczną obecnie coraz rzadsze choć dalej częste w krajach rozwijających się

Wada wrodzona

  • Zastawka dwupłatkowa – występuje u około 1% społeczeństwa i ulega zwyrodnieniu szybciej niż zastawka trójpłatkowa.

OBJAWY ZWĘŻENIA ZASTAWKI AORTALNEJ

  • ból dławicowy,
  • omdlenia, zawroty głowy
  • zmniejszenie tolerancji wysiłku
  • duszność
  • obrzęk płuc
  • zaburzenia widzenia wskutek zaburzonego dopływu krwi do mózgu

Nagły zgon sercowy spowodowany migotaniem komór przeważnie spowodowany jest nieleczonym (lub niezdiagnozowanym) zwężeniem zastawki aortalnej.