Ostrowiec Świętokrzyski +48 662 002 091

Poradnik Pacjenta

Wady zastawek serca – zwężenie zastawki mitralnej

Serce w największym uproszczeniu składa się z mięśnia sercowego (silnika, mechanizmu tłocznego) oraz zastawek serca (stanowiących zawory, kierujące przepływem krwi z tętnic do aorty).

Wyróżniamy następujące wady zastawkowe:

 • wady zastawki mitralnej:
  • zwężenie zastawki mitralnej
  • niedomykalność zastawki mitralnej
 • wady zastawki aortalnej:
  • zwężenie zastawki aortalnej
  • niedomykalność zastawki aortalnej

ZWĘŻENIE ZASTAWKI MITRALNEJ

Zwężenie zastawki mitralnej (stenoza zastawki mitralnej, mitral valve stenosis) to wada serca polegająca na zmniejszeniu powierzchni ujścia mitralnego co utrudnia napływ krwi z lewego przedsionka do lewej komory.

Wyróżnia się następujące typy zwężenia zastawki mitralnej:

 • Strukturalne zwężenie zastawki mitralnej – ograniczona ruchomość płatków i strun ścięgnistych wskutek zmian organicznych, najczęściej poreumatycznych
 • Czynnościowe zwężenie zastawki mitralnej – niedostateczne otwieranie się prawidłowych płatków zastawki o charakterze wtórnym np. fali zwrotnej przez zastawkę aorty, guza, skrzepliny
 • Względne zwężenie zastawki mitralnej – w przebiegu wad ze zwiększonym przepływem przez zastawkę mitralną tj. ubytku przegrody międzykomorowej, przetrwałego przewodu tętniczego lub przetoki naczyniowej w krążeniu płucnym

U chorych z niewielkim lub umiarkowanym zwężeniem zastawki mitralnej zaleca się leczenia farmakologiczne i wizyty kontrolne co 3-5 lat.

U pacjentów nasiloną wadą i objawami klinicznymi stosuje się leczenie zabiegowe:

 • Przez skórna komisurotomia mitralna: polega na rozklejeniu lub rozerwaniu zrośniętych zastawek za pomocą balonu wprowadzonego przez przegrodę międzyprzedsionkową
 • Operacyjna naprawa zastawki
 • Operacyjna wymiana zastawki mitralnej